Generated with MOOJ Proforms Basic Version 1.5

De eerste stap naar een plezante en spannende dag, is u inschrijven. Zeker doen!
De tweede stap is 30€ overschrijven op rekening KBC Rotary in action BE80 7370 2493 2477 met vermelding BK2016 + Naam voornaam.
U hoeft uw leeftijdscategorie niet zelf te bepalen. Dat doen wij. De van toepassing zijnde leeftijd is die op de dag van het Belgisch kampioenschap.

 

La première étape pour une journée agréable et excitant, est registrer. Bien sûr, le faire!
La deuxième étape est de payer 30 € sur compte KBC 'Rotary en action' BE80 7370 2493 2477 indiquant BK2016 Nom + prénom.
Vous devez pas déterminer votre âge. Voilà ce que nous faisons. L'âge applicable est l'âge le jour du championnat de Belgique.

*Vereiste informatie.
Voornaam *
Familienaam *
E-mailadres *
GSM-nummer *
Geslacht *
Geboortedatum *
Straat en huisnummer *
Postcode en gemeente/stad *
Service club organisatie *
Naam van uw club *
webstek of e-mailadres van uw club